Cancer


Vad är egentligen Cancer?


Ja, vad är egentligen Cancer?(Förr även stavat Kancer).
Cancer är en elakartad sjukdom, tumör eller leukemi, som växer och sprider sig i kroppen.
Något går fel i en cell som fortsätter att växa och dela sig, utan något stopp.
Cellerna är kroppens minsta byggstenar - osynliga för blotta ögat. När man är liten delar sig alla normala celler,
snabbt tills kroppen har vuxit färdigt. Efter det, delar sig de flesta celler bara när det inträffat någon skada och vävnaden måste repareras.


Cellerna har inte bara förmågan att dela sig, utan är också programmerade att begå självmord under vissa förhållanden,
som efter ett visst antal delningar. Celldelningen styrs och kontrolleras av speciella gener inne i cellen som reagerar på signaler,
från till exempel omgivande celler, särskilda växtstimulerande ämnen, hormoner eller nervsystemet.
Om signalsystemet sätts ur spel och delningen inte stoppat förändras cellen till en cancercell som fortsätter att skapa,
kopior av sig själv i all oändlighet. Efter en tid av tillväxt bildas en liten klump av cancerceller. Den kallas för tumör efter ett latinskt ord som betyder knöl.Tumörens förmåga att undvika kroppens kontrollsystem, till exempel de vita blodkropparna, och ta för sig näring ökar ofta i takt med tillväxten.
Allt fler förändringar inträffar efterhand i tumörcellernas arvsmassa, och spridning sker genom dottertumörer, metastaser.
Det är inte alltid som cancercellerna klumpar ihop sig. Vid leukemi förvandlas blodbildande celler till cancerceller. De finns i benmärgen och cirkulerar i blodet.
Till slut är de så många och tar så mycket plats från friska celler att de normala funktionerna sätts ned.


Symptom

Symptom på cancer är ofta ospecifika men inkluderar blödningar utan känd orskar, smärta, feber, viktförlust och problem med urinering.
Symptomen är inte övergående utan långvariga. Cancersjukdomar brukade förr innebära en säker död, men tack vare bättre behandlingsmetoder tillfrisknar idag många.
Sen sent som på 1950-talet överlevde bara var fjärde amerkanske cancerpatient i fem år, medan man idag räknar med att varannan cancerpatient lever fem år eller mer efter diagnos.
Varför finns Barncancerfonden?

I Sverige insjuknar varje år cirka 300 barn upp till 18 år i cancer. För trettio år sedan var de här sjukdomarna närmast obotliga.
Idag överlever tre fjärdedelar av barnen tack vare utvecklade och individualiserade vård- och behandlingsmetoder.
Den här positiva situationen gör att fler barn behöver specialistvård som kräver stora resurser.
Det ger också längre vård- och behandlingstider och ett ökat tryck på uppföljning och rehabilitering under lång tid efter avslutad behandling.


Ytterligare en aspekt av framgångarna är att frågorna om livskvalitet efter avslutad behandling blir allt fler. Många barn och ungdomar drabbas av problem efter behandlingen,
så kallade sena komplikationer. Därför behöver det utvecklas former för uppföljning och dokumentation som kan leda till preciserade förskningsfrågeställningar,
och därmed anpassade konkreta åtgärder för respektive barn i hem- och skolmiljö.
Behovet av klinisk forskning och utveckling av vård, behandling och dess biverkningar är fortsatt stort.
Dessutom är orsakerna till cancer hos barn fortfarande okända.


Cancer hos barn och vuxna är på många sätt olika, liksom förekomsten av olika sjukdomstyper.
Behandlingsmetoder som stråling, medicinering och operationer måste därför anpassas till barn vars kroppar och organ växer och utvecklas.


Livssituationen för familjen och anhöriga ändras dramatiskt när ett barn för cancer. Stor ovisshet och oro inför framtiden,
ofta med psykosociala och ekonomiska påfrestningar, stället oerhört stora krav på föräldrar, syskon och anhöriga.
Stöd till barnet och dess familj från medmänniskor och samhälle är därför av största vikt.
Liksom stöd och utbildning för de människor som möter barnet och dess anhöriga till exempel i skola och i barnomsorg.
Som ett komplement till det offentliga arbetar Barncancerfonden med att:

• Ge stöd till forskning och utvecklingsarbete kring cancer hos barn.

• Ge stöd till utbildning och fortbildning av vårdpersonal.

• Driva opinionsbildande arbete för att förbättra villkoren för de sjuka barnen och deras familjer.

• Ta fram och sprida informationsmaterial om barn och cancer.

• Driva rekreationsanläggningen Almers Hus.

• Underlätta behandlade barns och ungdomars inträde i vuxenlivet.

• Vara ett samarbets- och samordningsorgan för de lokala barncancerföreningarna.

• Samarbeta med andra organisationer som driver liknande frågor i Sverige och internationellt.

• Driva opinionsbildande arbete för att möjliggöra en fortsatt god situation för insamlingsorganisationer i Sverige.
Var skänker jag en gåva?

Barncancerfonden är helt beroende av frivilliga gåvor från privatpersoner och företag.
Verksamheten får inga bidrag från staten eller annan myndighet.
Barncancerfonden finasierar merparten av den svenska forskningen inom detta område.

Skänk en gåva -> http://www.barncancerfonden.se <- Skänk en gåva


Om du har frågor och funderingar om cancer är hjälpen inte längre bort än till närmaste telefon. Tills dom kan du vända dig om du har frågor och funderingar kring cancer och för dig som behöver stöd.

Ring på 020-222 111
Öppet måndag-fredag 9-16:30.
Samtalen är kostnadsfria.Med vänliga hälsningar
"T".


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0